Databáze inscenací antického dramatu

Studium inscenací antického dramatu na našem území patří mezi dlouhodobé úkoly Antického oddělení Kabinetu pro klasická studia. Obrazově textová digitální databáze, vycházející z dlouhodobého sběru údajů, byla vytvořena v létech 1998-2000 s pomocí grantů GAČR (408/98/0704) a MČK (DA 98Po1UKK002) ve spolupráci s Divadelním ústavem (řešitel E. Stehlíková, technická podpora J. Kroupa) a vydatnou pomocí mnohých institucí (především archivů jednotlivých divadel) a jednotlivců, kteří ochotně poskytli své sbírky.

Tato první verze byla pracovníky Kabinetu (D. Čadková,  P. Šípová, A. Sarkissian) aktualizována, rozšířena o překlady a scénické texty a postupně převáděna do programu vytvořeném speciálně pro tento účel firmou Lanius (www.lanius.cz), umožňující její prezentaci a praktické využití na internetu.

Databáze obsahuje nyní základní informace o inscenacích českých profesionálních, poloprofesionálních a amatérských divadel činoherních a loutkových od r. 1889, údaje o hostování zahraničních společností od r. 1960 a údaje o inscenacích v České televizi a Českém rozhlase.

Základní informace obsahují údaje o

Údaje jsou průběžně doplňovány, k bibliografickým informacím je postupně dodáván fulltext recenzí, dramatické texty a jejich úpravy použité v inscenacích a další dostupné materiály.

K dnešnímu datu obsahuje údaje o 363 inscenacích. Podpůrné databáze evidují 4380 jmen inscenátorů a referentů, 1293 bibliografických údajů. Byla také získána řada úprav dramatických textů  užitých v inscenacích a  řada nahrávek .

Obsáhlá souhrnná zpráva o inscenační tradici v Čechách v létech 1889 – 2000 a soupis inscenovaných her  byl  součástí monotematického čísla mezinárodního časopisu Eirene, věnovaného antickému divadlu a moderním inscenacím antického dramatu (Eirene XXXVII, 2001, 71- 160), český i anglický soupis inscenovaných her je mimo to vystaven na webu (www.olympos.cz). Informace získané touto cestou jsou současně předávány do dvou mezinárodních databází (European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama, v Athénách a The Archive of Performances of Greek and Roman Drama, University of Oxford).

Dalším výstupem z databáze, který chystá celý pracovní tým (prof. J. Bažant, prof. E. Stehlíková, Mgr. D. Čadková, Mgr. P. Šípová a externí spolupracovníci dr. N. Bažantová a Mgr. A. Sarkissian), bude  publikace v češtině. Bude obsahovat – kromě bohatě komentovaného a ilustrovaného soupisu inscenací – také pojednání o dramaturgii, režii a scénografii inscenací antického dramatu.